O Nas

KAZAHSTANSKO - SLOVENSKI POSLOVNI KLUB

  • Poslovni klub je bil ustanovljen kot iniciativa podjetnikov iz Slovenije in Kazahstana v želji po povečanju sodelovanja med dvema gospodarstvoma. Poslovni klub je predvsem osredotočen na delovanje v segmentu B2B, ki je trenutno pod pričakovanji glede na velik in še neizkoriščeni potencial med obema državama.

  • V prostorih poslovnega kluba v kazahstanskem Almatyju je tudi slovensko podjetniško središče, v katerem lahko številna slovenska podjetja najdejo svoj razstavni in predstavitveni prostor za prezentacije lastnih dejavnosti ali proizvodov. Vse to pa omogoča tudi infrastruktura skupnega poslovnega kluba v Ljubljani, torej podjetjem iz Kazahstana, ki imajo željo po vstopu na slovenski trg, v prostorih poslovnega kluba v Ljubljani zagotoviti ustrezne predstavitvene in primarne kapacitete za opravljanje svoje dejavnosti.

  • Eden glavnih ciljev poslovnega kluba je zagotavljati ustrezno pomoč vsem zainteresiranim podjetjem v različnih oblikah, glede na individualne potrebe podjetij; bodisi pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev ter pri konkretnem sklepanju poslov, kakor tudi pomoč slovenskim podjetjem in potencialnim vlagateljem v Kazahstanu pri odpiranju trga in iskanju novih poslovnih priložnosti, kakor tudi kazahstanskim podjetjem in vlagateljem, ki vidijo svojo poslovni priložnost na trgu Slovenije ali širše v Evropski uniji.

  • Poslovni klub podjetjem zagotavlja vso pomoč v obliki svetovanja (ekonomsko, finančno, pravno), ki jim olajša vse postopke v zvezi ustanavljanja podjetja v eni ali drugi državi, nato pa tudi z iskanjem, pridobivanjem, ali s sklepanjem konkretnih poslovnih vezi in iskanjem poslovnih priložnosti na odvisnih bližnjih trgih.

  • V iniciativo poslovnega kluba se vključujejo mikro, kot tudi srednja in velika podjetja iz obeh držav, katerih interesi so komplementarni, pričakovanja na enem ali drugem trgu, na katerega vstopajo, pa so podobna. Po potrebi se v poslovni klub lahko včlanijo tudi podjetja iz tretjih držav, katerih interesi na enem ali drugem trgu so komplementarni, dejavnost, ki jo opravljajo ali njihovi izdelki, pa so na primarnih trgih poslovnega kluba deficitarni.

Poslovni Prostori

Kazahstansko - Slovenski poslovni klub
Қазақстандық - Словендік бизнес-клубы
Казахстанско-Словенский бизнес-клуб

Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija-EU
tel.: +386 1 200 98 84
fax.: +386 1 200 98 87
email: info@ksbc.si

Tashkentskaya str. 481V,
Almaty 050061, Kazahstan
tel.: +7 727 268 0607
kazslovenia.com

Kontakt